Vem kan delta på Hikikomori?

 • Du som är 16-25 år.

 • Bor i Umeå/Vännäs/Nordmaling/Vindeln/Robertsfors.

 • Inte arbetar eller studerar och befinner dig mest hemma.

 • Du som INTE har kontakt med samhällsaktörer, som t ex Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan.

 

Hikikomori är en verksamhet där du får du chansen att komma hemifrån, träffa andra, hitta på aktiviteter som ger dig energi och bygga självförtroende och självkänsla. Förhoppningen med ditt deltagande är att du ska må bättre, samt att steget mot arbete, studier och egen försörjning ska underlättas.


Vad erbjuds?

 • Hembesök

 • Stödsamtal

 • Träning på sociala situationer

 • Aktiviteter individuellt med personalen och aktiviteter tillsammans med andra deltagare

 • Stöd vid kontakt med samhällsaktörer

 • Möjlighet till olika former av fysisk aktivitet

 • Stöd i att ta kontakt med t ex kurator, läkare och psykolog

 • Om Hikikomori inte är rätt stöd för dig kan vi guida/lotsa dig vidare till andra samhällsaktörer som du har behov av att ta kontakt med.


Individuell planering

Alla deltagare som är med på Hikikomori har en individuell planering utifrån behov och livssituation. Mycket handlar om att hitta aktiviteter som ger just dig energi och glädje. Varje vecka erbjuds fyra aktivitetstillfällen tillsammans med andra deltagare, på ca 2 timmar/tillfälle.

 

 

 

 

Nästa steg

När du är redo för nästa steg på vägen mot dina mål och drömmar har vi goda kontaktvägar för att lotsa/stötta dig. Vi samarbetar bland annat med Ungdomstorget och Ungdomshälsan.

 

Hör av dig!

Vi kan möta dig i hemmet, i Hikikomoris lokaler, över internet (t ex via mejl eller sociala medier) eller på någon annan plats som passar just dig! Se kontaktuppgifter.